dinsdag, 2. november 2010 - 13:45

Defensie moet 830 miljoen bezuinigen

Den Haag

De aangekondigde bezuinigingseis in het nieuwe regeerakkoord gaat grote gevolgen hebben voor defensie. Minister Hillen van Defensie moet de komende twee jaar in totaal 830 miljoen gaan bezuinigen.

De maatregelen gaan gelden op het gebied van investeringen (163 miljoen) en in het personeelsgebied (37 miljoen). Dit staat in de Nota van Wijziging die vandaag naar de Tweede Kamer is gegaan.

Maatregelen hebben grote gevolgen

De maatregelen hebben grote gevolgen voor Defensie en de omvang van de krijgsmacht. De bewindsman beseft dat de ingrepen pijn doen en dat 2011, maar ook 2012 zwaar zullen zijn. Defensie moet de komende jaren toe naar een structurele bezuiniging van 635 miljoen euro in 2018, te beginnen met 200 miljoen in 2011.

Voor volgend jaar wordt het grootste deel daarvan gevonden in het bijstellen van de investeringsplannen. Materiële exploitatiebudgetten zijn dan krap bemeten en opleidings- en trainingsactiviteiten worden teruggeschroefd. Om de € 200 miljoen te bezuinigen zonder de activiteiten verder te beperken is het uitstel van investeringen, zoals het vertragen van infrastructuurprojecten waaronder legeringgebouwen en schietfaciliteiten, onvermijdelijk. Dit geldt tevens voor de instroombeperking van personeel.

Materieel

De 163 miljoen die vrijkomt met de maatregelen voor 2011, dekt ruim 80 procent van de opgelegde bezuiniging af. Daarvan gaat 143 miljoen ten koste van grote materieelprojecten. De resterende 20 miljoen valt te besparen door de investeringen op het gebied van infrastructuur aan te passen. Het verschuiven van projectbudgetten biedt een oplossing voor de korte termijn. De komende jaren leidt het echter tot een afname van investeringen, terwijl de taakstelling voor Defensie juist toeneemt. Doordat investeringen op zich laten wachten, moet materieel langer meegaan met het risico dat de onderhoudskosten toenemen.

Personeel

Aan de beperking van instroom van nieuw personeel valt eveneens niet te ontkomen. Daarom zijn er voor burgerpersoneel algemene- en voor militairen een selectieve vacaturestop afgekondigd. Door reductie van de salarisuitgaven moeten deze maatregelen € 37 miljoen opbrengen in 2011. Op deze regel vormt instroom vanuit de ROC-opleiding Veiligheid en Vakmanschap een uitzondering, net als de groep waarvan de opkomst van 2010 naar 2011 is doorgeschoven. Ook voorrang krijgen de mensen waarmee Defensie verplichtingen is aangegaan waardoor zij al in een vergevorderd stadium van een keuringstraject zitten.

Al met al ziet Defensie zich gesteld voor een groot aantal problemen, waarvan zeer veel mensen in de organisatie last gaan krijgen. Er zijn tal van redenen om zorg te hebben. Binnen Defensie wordt er alles aan gedaan om de problemen op te lossen, structurele maatregelen uit te werken en beleidskeuzes te maken die leiden tot een slankere, evenwichtige en veelzijdige defensieorganisatie in de toekomst. Volgens minister Hillen vergt dat tijd. “We kunnen ons het niet permitteren over één nacht ijs te gaan. Zulke ingrijpende keuzes vereisen zorgvuldigheid. Dat is in het belang van Nederland. Dat is in het belang van de medewerkers van onze organisatie. Want één ding moge duidelijk zijn, dat belang staat mij zeer na aan het hart.”
Provincie:
Tag(s):