maandag, 9. augustus 2010 - 14:58

Definitief besluit A74 getekend

Venlo

Het definitieve Tracébesluit voor de aanleg van de A74 is getekend door minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en zijn collega’s de ministers Huizinga (VROM) en Verburg (LNV). Dit laat het ministerie van Verkeer en Waterstaat maandagmiddag weten.

Volgens minister Eurlings kunnen inwoners van Venlo nu uitkijken naar een rustiger en veiliger van deputé Driessen van de provincie Limburg en de wethouders Beurskens en Verheijen van de gemeente Venloverkeer in de stad en kan het vrachtverkeer sneller van en naar Duitsland. Er wordt zo snel mogelijk met de bouw begonnen zodat de weg in 2012 klaar is.

Minister Eurlings tekende het besluit vandaag in Venlo in het bijzijn van deputé Driessen van de provincie Limburg en de wethouders Beurskens en Verheijen van de gemeente Venlo. De minister reageerde verheugd: “Vandaag lossen we de belofte in om Venlo te ontlasten van de verkeersdrukte. Nu pakken we door en gaat de schop snel de grond in! Het is twee en half kilometer asfalt dat duizenden mensen gaat verlichten van dagelijkse verkeers- en geluidsoverlast en dat Venlo veel beter bereikbaar maakt.”

De A74 zorgt voor een snelle en onbelemmerde verbinding tussen het Nederlandse en Duitse hoofdwegennet. Nu moet het (vracht)verkeer nog noodgedwongen door de bebouwde kom van Venlo en Tegelen. Dit leidt tot opstoppingen, verkeersonveilige situaties, stank- en geluidsoverlast. De nieuwe weg wordt goed in het landschap ingepast. Zo wordt de weg deels verdiept en deels verhoogd aangelegd. Ook wordt rond de weg nieuwe natuurontwikkeling gestimuleerd, onder andere door de aanleg van een ecoduct.

In april 2012 vindt in Venlo de zesde editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling ‘Floriade’ plaats. De ministers willen de vaart in het project houden zodat de weg op tijd klaar is voor deze tentoonstelling. Er worden namelijk tussen de twee tot drie miljoen bezoekers verwacht. Een groot deel daarvan komt uit Duitsland en gaan dus gebruikmaken van de A74. De aannemer gaat daarom al snel beginnen met voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen.

In Duitsland is in 2008 al het besluit genomen om de BAB61 door te trekken tot aan de Nederlandse grens, ter hoogte van Tegelen. De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen is inmiddels begonnen met voorbereidingen voor de aanleg. In het najaar starten daar de eerste bouwwerkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):