zaterdag, 20. februari 2010 - 9:48

Definitief besluit over nieuwbouw St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht Leidsche Rijn

Nieuwegein

De Raad van Toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis heeft maandag 15 februari jongstleden ingestemd met het besluit van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis om definitief tot nieuwbouw in Leidsche Rijn (Utrecht) over te gaan.

De laatste maanden is intensief overlegd over de precieze financiële gevolgen voor de toekomst, temeer daar het systeem inzake kapitaallasten sterk wordt gewijzigd en nog veel onduidelijkheden kent. De extra kapitaalskosten (rente en afschrijving) zullen worden betaald door doelmatiger werken (ondermeer, omdat het ziekenhuis in Utrecht van 2 naar 1 hoofdlocatie zal gaan), de kapitaallastenvergoeding in de DBC-tarieven, verkoop huidige ziekenhuispanden en eventuele groei.

Samen met het besluit tot nieuwbouw, is tevens het besluit tot afstoting van de huidige panden in Overvecht en Kanaleneiland (Oudenrijn) besloten. Hiervoor worden de komende tijd kopers gezocht. In Overvecht zal een Transmuraal Centrum met poliklinische faciliteiten worden gerealiseerd. In onderzoek is nog of en waar er een poli komt in Kanaleneiland.

De bouw zal worden gerealiseerd door aannemer Hurks Van der Linden en onderaannemers. De eerste paal is door de financiële onzekerheden, de recente vorst en de voorbereidingstijd bij de aannemer, vastgesteld op dinsdag 22 juni 2010. Verwacht wordt dat het nieuwe ziekenhuis eind 2012 in gebruik kan worden genomen.

De financiering van het nieuwe ziekenhuis is vorig jaar al overeengekomen en zal gerealiseerd worden in een combinatie met de Rabobank en Bank Nederlandse Gemeente.
Provincie:
Tag(s):