woensdag, 10. november 2010 - 10:02

Definitief plan voor nieuwe provinciale weg Mensingeweer - Winsum - Groningen

Groningen

Gedeputeerde Staten hebben het definitieve plan voor de nieuwe wegverbinding Mensingeweer - Winsum - Groningen (N361) gepresenteerd. Het plan zorgt voor een betere leefbaarheid in de aanliggende dorpen, een betere verbinding tussen Noordwest Groningen en de stad en de verbetering van de verkeersveiligheid.

Vanuit het Lauwersmeergebied volgt de weg een noordelijke boog om Mensingeweer, en steekt met een rechte lijn boven Maarhuizen rechtstreeks door naar Ranum. Tussen Ranum en de Onderdendamsterweg (aan de noordzijde van het dorp Winsum) komt een rechtstreekse verbinding. In het dorp Winsum volgt de N361 het bestaande tracé. De aansluiting van en naar de sportvelden en de oversteekmogelijkheden voor fietsers/voetgangers worden daar verbeterd. Aan de zuidkant van Winsum komen twee rotondes, een bij de Garnwerderweg/Borgweg en een bij de Meeden. De weg gaat vervolgens met een tunnel onder het spoor door naar de oostkant ervan en loopt verder parallel aan het spoor. De Munnikeweg vormt de aansluiting op de N361 voor Sauwerd en Adorp. Zuidelijk van Adorp wordt de spoorlijn verlaten om aan te sluiten op de Noordelijke en Oostelijke Ringweg van de stad Groningen.

Wijzigingen
Begin juni 2010 presenteerden Gedeputeerde Staten wijzigingen op het tracé dat al in 2009 werd vastgesteld door Provinciale Staten. De wijzigingen waren nodig om de financiering rond te krijgen.
Provincie:
Tag(s):