dinsdag, 7. september 2010 - 10:45

'Depressieve klachten zwangere hebben invloed op ongeboren kind'

Amsterdam

Kinderen van moeders die veel depressieve symptomen hebben tijdens de zwangerschap blijken bij de geboorte vaker een lager geboortegewicht en een slechtere algemene gezondheidstoestand te hebben dan kinderen van moeders met geen of weinig depressieve symptomen tijdens de zwangerschap. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Psychosomatic Medicine.

De onderzoekers pleiten ervoor om zwangere vrouwen vroeg in de zwangerschap te screenen op, en zo nodig te behandelen voor, depressieve symptomen. Er is gebruik gemaakt van de gegevens van het Amsterdamse geboorteonderzoek ABCD dat staat voor Amsterdam Born Children and their Development.

Ruim 8000 zwangeren hebben op een lijst van 20 depressieve symptomen (bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid of minderwaardigheid) gescoord hoe vaak ze deze symptomen hadden ervaren in de voorafgaande week. Dertig procent van de zwangere vrouwen gaf aan veel depressieve symptomen te hebben. Dit percentage was zelfs nog hoger bij zwangeren van Turkse, Marokkaanse en Afrikaanse afkomst.

De ABCD-studie is opgezet door de GGD Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en VU medisch centrum om te onderzoeken of bepaalde factoren tijdens de zwangerschap bepalend zijn voor de gezondheid van een kind bij de geboorte en op latere leeftijd. Binnen de studie is specifieke aandacht voor gezondheidsverschillen tussen etnische groepen.
Provincie:
Tag(s):