woensdag, 17. maart 2010 - 11:50

Dertien politiekorpsen onder financieel toezicht

Den Haag

Minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft dertien van de vijfentwintig regionale politiekorpsen onder versterkt financieel toezicht gesteld.

Het gaat om de politiekorpsen Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland-Zuid, Utrecht, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Limburg-Zuid.

De korpsen hebben slechte financiële vooruitzichten en onvoldoende reserves. Door de maatregel mogen de korpsen alleen maar gewone uitgaven doen die passen binnen hun lopende begroting voor de komende maanden. Per korps wordt vastgelegd voor welke andere uitgaven speciale toestemming van het Ministerie van BZK nodig is.
Het ministerie gaat in overleg met de korpsen onderzoeken hoe hun financiële situatie weer gezond kan worden.
Provincie:
Tag(s):