woensdag, 22. december 2010 - 12:58

Dierenambulance nieuwe Utrechtse dierenvervoerder

Utrecht

De Dierenambulance Utrecht is vanaf 1 januari 2011 voor Utrecht de nieuwe vervoerder van alle gevonden of gewonde dieren met een eigenaar en kadavers.

Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het kadaverdepot aan de Tractieweg in de stad. Deze wordt verplaatst naar het Dierenasiel Utrecht aan de Koningsweg 141.

Voorheen werd het transport van dieren en kadavers door drie verschillende organisaties uitgevoerd. Met behulp van de Adviescommissie Dierenaangelegenheden en het Dierenasiel Utrecht heeft de gemeente Utrecht deze taak voor 2011 aanbesteed. De Dierenambulance Utrecht heeft de opdracht gekregen. Zij zullen gewonde en gevonden dieren vervoeren van de vindplek naar het dierenasiel of de dichtstbijzijnde dierenarts. Kadavers brengen zij naar het kadaverdepot.

Kadaverdepot
Tegelijk met het aanstellen van een vervoerder, wijzigt de gemeente de locatie van het kadaverdepot. Van de Tractieweg 2 verhuist het depot per 1 januari 2011 naar het terrein van het Dierenasiel Utrecht aan de Koningsweg 141. In het kadaverdepot worden dode huisdieren en gevonden kadavers bewaard. Bewoners kunnen hier ook zelf hun dode hond of kat naar toe brengen.

Gemeentelijke taak
Gemeenten hebben een wettelijke taak om gevonden of gewonde dieren met een (kennelijke) eigenaar gedurende twee weken op te vangen. In Utrecht is deze taak financieel aangevuld met een vergoeding voor het transport van deze dieren. Deze vergoeding is vanaf 2011 toegekend aan de Dierenambulance. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het opruimen van kadavers van niet wilde dieren. Die opruimplicht geldt ook voor dode vissen of (water)vogels in het geval van een botulisme-uitbraak. De Dierenambulance Utrecht zal in 2011 ook deze taak uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):