vrijdag, 28. mei 2010 - 19:13

Dierenpark Emmen in finaciële problemen

Emmen

Dierenpark Emmen heeft bij de Gemeente Emmen aangeklopt voor financiële ondersteuning om de continuïteit op korte termijn te verzekeren.

Het park werd onlangs uitgeroepen tot mooiste van Nederland. Toch heeft het park de verwachte bezoekersaantallen niet mogen ontvangen. Het weer en het verminderde vertrouwen van de consument in de huidige economie wordt als belangrijke reden voor deze nationale trend gezien.

Het blijkt dat na 2008 de resultaten van 2009 en 2010 er ook niet rooskleurig uitzien. Het barre winterse weer heeft de verwachte bezoekersstroom naar China Festival of Lights negatief beïnvloed. Dat het weer een grote invloed heeft op het gedrag van de bezoekers wordt ook in dit voorjaar pijnlijk duidelijk. De verwachte aantallen bezoekers tijdens de Paasdagen en de rest van de meivakantie zijn niet gehaald. Het fantastische weer tijdens het Pinksterweekend zorgde overigens voor aantallen die ruim aan de verwachting voldeden.

De directie van het park heeft in overleg met de Raad van Commissarissen maatregelen getroffen om de kosten te beperken. Tevens is actie ondernomen om de positionering van Dierenpark Emmen te verbeteren en meer bezoekers aan te trekken. In een brief aan het College van B & W heeft de parkdirectie het financiële dilemma met betrekking tot het huidige park geschetst en gevraagd om hulp bij het zoeken naar een oplossing. De mate waarin ondersteuning noodzakelijk zal zijn, is moeilijk precies te voorspellen. Dat hangt namelijk nauw samen met toekomstige bezoekersaantallen maar het verwachte bedrag zal € 2 - 3 miljoen bedragen.

Om het tij te keren, zijn er plannen gemaakt voor het ontwikkelen van een volstrekt nieuw park op de locatie Centrum West in Emmen. Deze ontwikkeling vindt in samenwerking met de gemeente Emmen plaats. Dit park zal zich in sterke mate onderscheiden van de huidige dierenparken en attractieparken en zoals gedegen marktonderzoek uitwijst ruim voldoende bezoekers uit Nederland en Duitsland interesseren. De financiering van de ontwikkeling van het nieuwe concept op locatie Centrum West staat niet in verband met de financiële situatie van het huidige park.
Provincie:
Tag(s):