dinsdag, 19. oktober 2010 - 17:33

Dierenpark Emmen lijkt gered

Emmen

Het Dierenpark Emmen lijkt gered, nu de gemeente een lening wil geven van 1,4 miljoen euro.

In ruil daarvoor moet het park met bezuinigingsplannen komen.

Aanpassing contracten
Bij een sanering blijft de onderneming bestaan, maar worden alle bestaande contracten aangepast. Voor de gemeente betekent dit herziening van het erfpachtcontract van de Traverse en Parkeerterrein Zuid. Voor het Dierenpark Emmen betekent het onder meer sanering van de hoge personele kosten door een overgang naar de meer flexibele Leisure Cao. Daarnaast moet Dierenpark Emmen overeenstemming over schuldsanering bereiken met andere partijen.

Duidelijkheid

Wanneer er op 1 december 2010 een saneringsakkoord ligt dat voldoet aan alle gemeentelijk voorwaarden zal de raad in december definitief besluiten over de steunaanvraag van het dierenpark. Tot die tijd worden dan kredietfaciliteiten beschikbaar gesteld aan het dierenpark.
Mocht op 1 december het saneringsakkoord niet gerealiseerd zijn dan stelt het college geen verdere kredietfaciliteiten beschikbaar.
Uit onderzoek van UNO Bedrijfsadviseurs bleek dat er stevige ingrepen nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Sanering was één van de vier mogelijke scenario's, die de raad op 14 oktober 2010 besprak.
Provincie:
Tag(s):