woensdag, 3. november 2010 - 22:01

Dioxine neergeslagen bij brand in Weurt

Weurt

Het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een verhoogde hoeveelheid dioxine in het gras gemeten in de omgeving van de brand van afgelopen vrijdag in het dorp Weurt bij een vleesverwerkingsfabriek aan de Metaalweg. Dit meldt de gemeente Beuningen woensdag.

Nieuwe meetgegevens
Nieuwe meetgegevens laten een verhoogde hoeveelheid dioxines in het gras zien. Mogelijk is er ook een verhoogde hoeveelheid dioxines aanwezig in fruit en groente dat in de omgeving wordt geteeld. Dioxine is een voor de gezondheid schadelijke stof. Deze stof is alleen schadelijk als deze langdurig wordt ingenomen via voeding.

Advies GGD
In eerste instantie werd niet verwacht dat er dioxines zouden vrijkomen tijdens de brand. Uit nader onderzoek van het RIVM blijkt dat wel het geval te zijn. Daarom adviseert GGD Regio Nijmegen de bewoners in Weurt om tot nader bericht geen groente en fruit te eten die in de buitenlucht van het gebied zijn geteeld.

Gewassen die geteeld worden in kassen kunnen gewoon worden genuttigd. Ook adviseert de GGD de handen te wassen na het spelen of werken in de tuin. Eénmalige of beperkte consumptie van de gewassen zal overigens niet leiden tot gezondheidseffecten.

Verder onderzoek
Binnenkort doet het RIVM opnieuw onderzoek naar de hoeveelheid dioxines. Het is mogelijk dat door de regen de hoeveelheid dioxines op bodem en gewassen is afgenomen.

Het nieuwe onderzoek zal uitwijzen hoe lang het advies van de GGD nog van kracht blijft. Zodra de situatie is verbeterd en het advies verandert worden de inwoners van Weurt door de gemeente op de hoogte gebracht.

Dieren
Het advies van het RIVM is om in Weurt het gras niet te gebruiken als voedsel voor dieren totdat de dioxineconcentratie opnieuw is gemeten.

Bewonersbijeenkomst
De gemeente organiseert op 4 november samen met de brandweer een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Weurt. Ook een milieugezondheidkundige van de GGD is tijdens de bijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis de Kloosterhof in Weurt en begint om 20.00 uur.
Provincie:
Tag(s):