maandag, 13. september 2010 - 15:20

Dreigingsniveau blijft beperkt

Den Haag

In de ogen van internationale jihadistische groepen is Nederland nog steeds een islam-vijandig land en daarmee een legitiem doelwit. ‘Er zijn echter in de afgelopen maanden geen concrete aanwijzingen voor aanslagen tegen Nederland of Nederlandse personen of objecten in het buitenland geconstateerd’, meldt het Ministerie van Justitie maandagmiddag.

Hierom wordt het dreigingsniveau van Nederland gehandhaafd op beperkt. Dat schrijft minister Hirsch Ballin van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Dreigingsbeeld diffuus
De kans op terroristische aanslagen tegen Nederlandse belangen is, als onderdeel van westerse belangen, groter in of nabij landen waar jihadistische groepen actief zijn, zoals Pakistan, Afghanistan, Indonesië, Noord-Afrika, Somalië en Jemen. Het gist in een breed scala aan landen, waardoor het dreigingsbeeld diffuser is geworden.

In de genoemde landen hebben aan kern Al Qa’ida gelieerde groepen die zich verbonden voelen met (de ideologie van) kern Al Qa’ida niet alleen de wens, maar ook de capaciteit om Westerse belangen te treffen. De moord op een in Niger ontvoerde Fransman en de bomaanslagen in Kampala (Oeganda) tijdens de WK-voetbalfinale van 11 juli 2010 tonen dit eens te meer aan.

Terroristische activiteiten tegen Nederland en zijn belangen kunnen in de toekomst dan ook niet worden uitgesloten. De jihadistische ontwikkelingen in verschillende landen buiten Europa blijven zorgelijk.

Profiel Nederland onveranderd
Nederland heeft nog altijd een hoog internationaal profiel en wordt door jihadisten gezien als een legitiem doelwit, vanwege vermeende onderdrukking van moslims door de Nederlandse overheid en uitlatingen die als moslimvijandig worden gepercipieerd.

Wilders
PVV-leider Wilders trok internationaal veel aandacht met verschillende uitlatingen en voornemens zonder dat dit overigens leidde tot concrete bedreigingen. Wel staan de PVV-leider, evenals Ayaan Hirsi Ali, nog steeds op het jihadistische netvlies, getuige hun vermelding in het jihadistische internetmagazine Inspire.

Verder zal de beslissing tot terugtrekking uit Uruzgan niet direct leiden tot een vermindering van het profiel en blijft Nederland nog langere tijd geassocieerd met de gepercipieerde strijd van het Westen tegen de islam. Binnenlandse jihadistische netwerken zijn al langere tijd verzwakt door onder meer het ontbreken van goed leidersschap, interne verdeeldheid en het effect van overheidsoptreden.

Weinig incidenten, hoge weerstand
In Nederland doen zich weinig incidenten voor waarbij er sprake is gewelddadige radicalisering. Wel blijft een voedingsbodem voor radicalisering bij verschillende groepen aanwezig. De weerstand tegen geweld uit politieke of ideologische motieven onder de Nederlandse bevolking blijft onverminderd hoog.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN)
Het DTN verschijnt elk kwartaal en geeft een analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland en Nederlandse belangen in het buitenland. Het is de 22e keer dat het DTN wordt uitgebracht.
Provincie:
Tag(s):