donderdag, 2. december 2010 - 22:00

Drenthe gaat de plas scheiden

Assen

Het provinciehuis van de provincie Drenthe wordt momenteel gerevitaliseerd. Een groot gedeelte is al opgeknapt, de rest van het gebouw wordt in het voorjaar van 2011 opgeleverd. Het nieuwe gebouw wordt een duurzaam gebouw. Eén van de duurzame maatregelen is de brongescheiden opvang van urine, waarbij de urine apart wordt opgevangen met speciale scheidingstoiletten.

In de nieuwe aanpak wordt de urine opgeslagen in aparte opslagtanks. Urinescheiding biedt de kans om ons afvalwater duurzamer en efficiënter te zuiveren. Het waterschap Hunze en Aa’s zal de tanks geregeld legen en de urine effectief verwerken. De daarvoor gemaakte afspraken worden bekrachtigd door het ondertekenen van een intentieverklaring door gedeputeerde Henk Baas en dijkgraaf Alfred van Hall.
Provincie:
Tag(s):