woensdag, 14. april 2010 - 19:47

Drenthe voert gedegen financieel beleid

Regio

De provincie Drenthe heeft in 2009 haar ambities grotendeels waargemaakt en tegelijk financieel scherp aan de wind gezeild. Op vrijwel alle beleidsterreinen ligt Drenthe op koers. Dit geeft het college van gedeputeerde staten (GS) vertrouwen, nu er magere jaren in het verschiet liggen.

GS hebben in 2009 scherp begroot. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er slechts beperkt sprake van overschrijdingen of onderbesteding. ,,We hebben een flinke slag gemaakt naar een stringent financieel beleid. Hiermee komen we tegemoet gekomen aan een nadrukkelijke wens van Provinciale Staten’’, zegt gedeputeerde Janny Vlietstra (Financiën).

Het vrij besteedbare rekeningresultaat komt uit op €394.887. Dit wordt toegevoegd aan de reserves, evenals de opbrengsten uit verkoop van aandelen in energiebedrijf Essent. De Jaarstukken 2009 zijn voorzien van een accountantsverklaring, waarin de getrouwheid en rechtmatigheid van de stukken worden goedgekeurd.

GS kijken tevreden terug op 2009. De organisatie van het wielerevenement Vuelta was een hoogtepunt voor Drenthe. In het afgelopen jaar ging ook de nieuwbouw van het Drents Museum van start en er wordt inmiddels gewerkt aan de revitalisering van het provinciehuis.
Er is fors geïnvesteerd in versterking van de regionale economie door cofinanciering in noordelijke programma’s (Koers Noord, OP EFRO en INTERREG) en onderwijs/arbeidsmarkt. Om de gevolgen van de recessie tegen te gaan, hebben Provinciale Staten in het afgelopen jaar bovendien een zwaar investeringspakket, de zogenoemde Versnellingsagenda, beschikbaar gesteld.
Provincie:
Tag(s):