woensdag, 21. april 2010 - 21:04

Drenthe vooralsnog tegen CO2-opslag

Assen

Provinciale Staten van Drenthe hebben woensdagmiddag tijdens de Provinciale Statenvergadering een motie, ingediend door GroenLinks en SP, aanvaard om vooralsnog niet mee te werken aan de opslag van CO2 in de bodem van Drenthe. De motie is met meerderheid van stemmen aanvaard. PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor. VVD en CDA stemden tegen.

Westerhof van de SP gaf in zijn onderbouwing aan dat het ‘belangrijk is om vandaag op de rem te trappen’. De partijen waren het met elkaar eens dat een juiste communicatie en het maatschappelijke debat van groot belang is. Ook de structuurvisie voor de ondergrond dient als basis voor het gesprek met de minister van Economische Zaken. Ondanks het advies van gedeputeerde Klip om niet in te stemmen met de motie, was de meerderheid toch voor. De gedeputeerde gaf aan het in gang zetten van een maatschappelijke debat ook belangrijk te vinden, maar in verband met de voorbereiding van demonstratieprojecten dringt de tijd. Daarbij komt dat de provincie hierin niet bevoegd is. Ondanks het negatieve advies vinden de partijen die ermee instemden het belangrijk om een signaal af te geven.
Provincie:
Tag(s):