maandag, 19. april 2010 - 8:48

Drentse cultuur ontvangt 143.000 euro subsidie

Regio

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben besloten 143.000 euro subsidie toe te kennen aan culturele instellingen in Drenthe.

Het gaat om een diversiteit aan instellingen en projecten die bij de provincie hebben aangeklopt voor subsidiegelden. In totaal zijn 20 aanvragen binnengekomen, waarvan er 11 zijn gehonoreerd. Gedeputeerde cultuur Rein Munniksma: “Wij hechten bij de beoordeling zeer aan het advies van de provinciale adviescommissie cultuur. Verrassend waren dit keer een aantal nieuwe aanvragen, die de kwaliteit en diversiteit van cultureel Drenthe onderstrepen”.

Vanuit de cultuurdrager ‘Drenthe in Beeld’ zijn aan drie projecten subsidies toegekend met een totaal bedrag van 56.000 euro. De kunstobjecten in de wijk Ossehaar en bij het Kasteel in Coevorden ontvangen 35.000 euro en het CBK Drenthe wordt gesteund met een bijdrage van 21.000 euro voor het project Kunst in de Openbare Ruimte.

Onder de noemer ‘Het Grote Publiek’ is in totaal een bedrag van 57.000 euro toegekend aan het Peter de Grote Festival 2010, het 2e Zuidlaren Guitar Festival, “Popparadijs tussen de Hunebedden’, Kunstbende 2010 en Kunstbende Buiten Weekend. Daarnaast is aan Stichting Regiotheater Peerd 20.000 euro toegekend aan de voorstelling “Groot Hunzeland”.

Aan het Platform Drentse Musea is een deel - 25.000 euro - van de aangevraagde subsidie toegekend. Voor het resterende bedrag kunnen zij opnieuw een aanvraag indienen. Ook de Stichting Barm wordt in de gelegenheid gesteld een nieuwe aanvraag in te dienen voor de voorstelling “Het Huis van Barm, de boer op!”

Een aantal subsidieaanvragen zijn afgewezen omdat ze niet of in onvoldoende mate voldoen aan de criteria uit de beleidsregel Culturele en Museale Agenda 2009-2012. Het gaat hierbij om de aanvragers Kunst & Cultuur Drenthe, NSKK/Capella Frisiea, Stichting Tuimelaar, Museum Kunstpaviljoen, Stichting Beeldenpark De Havixhorst, Stichting Oude Drentse Kerken en het Gevangenis Museum Veenhuizen. De aanvragen hadden voornamelijk betrekking op incidentele activiteiten. Daarnaast is de aanvraag van Herinneringskamp Westerbork aangehouden.
Provincie:
Tag(s):