zaterdag, 3. juli 2010 - 22:54

Drentse cultuurschatten goed onderdak

Assen

Het nieuwe depot van het Drents Museum is vrijdag officieel in gebruik genomen. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin opende samen met museumdirecteur Michel van Maarseveen het gebouw en onthulde een plaquette in de hal van het gebouw.
Het nieuwe Drents Museumdepot, ontworpen door architectenbureau Nienhuis uit Uithuizermeeden, herbergt verschillende ruimtes die allen voldoen aan de modernste eisen die gesteld worden aan het bewaren van museale objecten. In het gebouw zijn voldoende opslagruimte, een aparte quarantaineruimte, een ruime technische werkplaats, handlingruimte, transportruimte en kantoren gehuisvest.

Het nieuwe Drents Museumdepot is uniek in zijn soort door de zuurstofreductie die toegepast wordt om een mogelijke brandhaard in de kiem te smoren en schimmelvorming en ongedierte te voorkomen. Het depot is in opdracht van de provincie Drenthe gebouwd. De totale kosten bedragen 4,9 miljoen Euro. Hiermee is men ruim 8 ton beneden de oorspronkelijke begroting gebleven. De kosten zijn geheel door de provincie Drenthe gedragen.

Het Drentse cultuurgoed zal voortaan op veilige en verantwoorde wijze worden opgeslagen. In de opslagruimte wordt het zuurstofgehalte teruggebracht naar 17%. Voor de medewerkers levert de zuurstofreductie geen problemen op. Het werken in een atmosfeer met een lager zuurstofgehalte wordt wel vergeleken met het werken op grote hoogte en mits bepaalde richtlijnen worden gehanteerd levert dat geen problemen voor de gezondheid op. Het laatste geldt uiteraard niet voor de quarantaineruimte in het gebouw, waar het zuurstofgehalte teruggebracht wordt naar minder dan 1%. Deze ruimte is alleen geschikt voor objecten. Mogelijke insecten en hun eventuele larven zijn in deze ruimte binnen een week dood.

Ruim 90.000 objecten zullen een plaats vinden in het nieuwe depot, waaronder: meubilair, archeologica, kunstnijverheid, werken op papier, mode en streekdracht en natuurlijk schilderijen. In het najaar van 2010 zal het depot volledig operationeel zijn.
Provincie:
Tag(s):