vrijdag, 8. oktober 2010 - 14:12

Duikers speuren naar verdachte objecten in Buitengracht Deventer

Deventer

Vanaf maandag 11 oktober 2010 duikt een duikteam in de Buitengracht naar 34 ‘verdachte objecten’. Dit heeft de gemeente Deventer vrijdag bekendgemaakt.

'Er is namelijk een kleine kans dat zich onder de 34 eerder getraceerde objecten explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bevinden’, meldt de gemeente. Deze operatie is nodig omdat er vanaf begin december gebaggerd wordt. Gemeente, provincie en waterschap werken bij het opschonen van de gracht samen aan een gezonde en veilige woon-, leef- en werkomgeving voor inwoners en bezoekers.

Voorjaar 2010 is er met een bootje gedregd. Er kwam veel metaal, zoals fietsen, verkeersborden, bouwhekken en ander oud metaal naar boven. Daarna is de bodem met radar onderzocht op niet gesprongen explosieven. Er zijn 34 ‘verdachte voorwerpen’ gevonden.

Duiken
Een duikteam benadert de ‘verdachte objecten’ om te kijken of het om bijvoorbeeld een fiets of een oorlogsexplosief gaat. Het slib eromheen wordt voorzichtig weg gegraven en een explosievendeskundige bekijkt het voorwerp onder water.

Soms wordt gebruikgemaakt van een beveiligde graafmachine. Als de sliblaag niet dikker is dan 1 à 1,5 meter kunnen er ongeveer vier objecten per dag worden benaderd. De verwachting is dat de meeste voorwerpen toch bijvoorbeeld autobanden of andere vormen van metaal blijken te zijn, zodat het aantal van 34 nog veel verder kan worden teruggebracht.

Veiligstellen
Als het daadwerkelijk om een bom gaat, treden er aanvullende veiligheidsmaatregelen in werking. De omgeving wordt afgezet en het explosief wordt afgedekt in afwachting van de komst van de Explosieven Opruimingsdienst (EODD).

De EODD maakt het explosief onschadelijk. Afhankelijk van de toestand van het explosief gebeurt dit ter plaatse, of op een door het EODD nader te bepalen locatie. Daarna krijgt het gebied een ‘Verklaring Vrij van Explosieven’.

Explosieven
Begin december 2010 start het uitbaggeren van de Buitengracht. Het opschonen is hard nodig: de gracht is in de loop der jaren ‘dichtgeslibt’ en te ondiep geworden. De waterkwaliteit is daarom vooral in de warme zomermaanden niet meer zo goed.

Het slib in de gracht is bovendien vervuild en er kunnen niet geëxplodeerde explosieven (bommen) uit de Tweede Wereldoorlog in liggen. Om veilig te kunnen baggeren, moeten eventuele explosieven eerst worden opgeruimd.
Provincie:
Tag(s):