vrijdag, 3. september 2010 - 11:51 Update: 08-07-2014 1:03

Duurzaam innoveren winstgevend voor MKB

Amsterdam

Duurzaam innoveren is niet alleen iets voor grote bedrijven. Ook midden- en kleinbedrijven zoeken en vinden mogelijkheden om duurzaamheid te integreren in de organisatie. Duurzaam innoveren levert deze bedrijven direct voordeel op.

Ze vergroten zo hun concurrentiekracht, verlagen de (productie)kosten en verbeteren sociale en milieuprestaties. Dit blijk uit het onderzoek van Hilke Bos-Brouwers waarop zij 8 september promoveert aan de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.

Kleine, praktische toepassingen
MKB-bedrijven zijn duurzaam innovatief op hun eigen manier, stelt Bos-Brouwers. Het gaat meestal niet om radicaal nieuw technologieën maar kleinere, praktische toepassingen.

Om erachter te komen tegen welke belemmeringen zij aanlopen onderzocht zij 31 factoren door middel van een enquête onder 1056 MKB-ondernemingen. Daaruit komt naar voren dat de traditioneel gehanteerde driedeling tussen koplopers-volgers-achtervolgers in de praktijk voor deze bedrijven niet goed werkt.

De grote groep MKB-ondernemingen in Nederland is zeer divers en daarom gebaat bij een meer gedetailleerde benaderingswijze. Daarnaast zijn de verschillen tussen bedrijven binnen een bepaalde sector groter dan tussen sectoren. Door doelgroepen scherper te definiëren kunnen beleidsmakers en intermediaire organisaties hun instrumenten effectiever inzetten om duurzaamheid te stimuleren.

Zeven factoren maken duurzamer
Er zijn zeven factoren die significant bijdragen aan duurzame innovatieprocessen binnen MKB-ondernemingen, zo blijkt uit Bos-Brouwers onderzoek. Het vaak gehoorde rijtje "geld, tijd en kennis" hoort hier opvallend genoeg niet bij. Zij stelt dat succesvol duurzaam innoveren afhangt van de duurzaamheidsoriëntatie, formalisatiegraad, vaardigheden en kwaliteiten van personeel en economische ketenrelaties. Daarnaast spelen ook overheidsinstanties en brancheorganisaties een beslissende rol omdat die barrières kunnen wegnemen en samenwerking in de keten kunnen organiseren.
Categorie:
Tag(s):