dinsdag, 31. augustus 2010 - 18:16

Een frisse start in het verkeer!

Vlissingen

Op 2 september geeft Commissaris van de Koningin Karla Peijs het startschot voor de vijfde etappe van het Zeeuws jaar van de fiets.

Het thema van de vijfde etappe is 'Veilig in Zeeland'. De campagne 'De scholen zijn weer begonnen' is daarbij het startproject. Mevrouw Peijs vraagt tijdens de etappestart aandacht voor de verkeersveiligheid van scholieren en andere jonge weggebruikers in Zeeland. Dat doet ze samen met kinderen van de buitenschoolse opvang. Ook is er een overvalteam aanwezig op 2 september. De teamleden wijzen passerende automobilisten er tijdens de campagne op dat ze extra goed om zich heen moeten kijken als ze in september op pad gaan. Want dan komen ze onderweg weer veel jeugdige fietsers tegen, die op weg zijn naar school. Het overvalteam helpt de bestuurders een handje, door tijdens de etappestart het vakantiezand van de autoruiten te spoelen. Want een frisse blik in het verkeer is een eerste vereiste als het gaat om veiligheid.

Bij de start van het nieuwe schooljaar is het altijd ergens raak met ongelukken tussen schoolgaande kinderen en automobilisten. Daarom startte Veilig Verkeer Nederland een aantal jaren geleden de campagne 'De scholen zijn weer begonnen'. De campagne wijst weggebruikers er op dat er na een rustige tijd weer schoolgaande kinderen in het verkeer zijn. Overal in het land zie je dan banieren op straat; het initiatief Vaker Veilig Fietsen van de Provincie Zeeland geeft daarnaast een Zeeuwse invulling aan de campagne. Dat gebeurt door middel van een overvalteam dat automobilisten en fietsers aanspreekt op straat.

De Provincie Zeeland zet zich al sinds jaar en dag in om de veiligheid van kinderen te waarborgen in het verkeer. Dat is een goede reden om 'De scholen zijn weer begonnen' aan te grijpen als start van onze vijfde etappe in het Zeeuws jaar van de fiets. Het thema dat in deze etappe centraal staat is 'Veilig in Zeeland'.
Provincie:
Tag(s):