vrijdag, 27. augustus 2010 - 17:35

Eenmalige bijdrage nieuw mengpaneel Zwartewater FM

Zwartewaterland

Het college van Zwartewaterland stelt voor een eenmalige investeringssubsidie van EUR 15.000 te verstrekken aan Zwartewater FM ter vervanging van het mengpaneel in de studio. 'Tijdens de eerste raadsvergadering op donderdag 9 september a.s. neemt de gemeenteraad hierover een besluit', meldt de gemeente vrijdag.

Zwartewater FM vervult een belangrijke rol in de informatievoorziening binnen Zwartewaterland. "De publieke lokale omroep is wettelijk verplicht een brede programmering aan te bieden, waarin de verschillende maatschappelijke stromingen uit de gemeente zich kunnen herkennen," aldus wethouder Boshove.

"Zo zendt Zwartewater FM onder andere de raadsvergaderingen rechtstreeks uit en draagt zorg voor de organisatie en uitzending van het `Rondje langs de kernen'. Het college stelt de raad voor om de EUR 15.000 te onttrekken aan de in de begroting 2010 voor onvoorziene uitgaven gereserveerde middelen."

De totale investering bedraagt ongeveer EUR 40.000. Om dit bedrag bijeen te brengen doet de omroep een beroep op eigen middelen, fondsen en het lokale bedrijfsleven. Voor een bedrag van EUR 15.000 doet men een beroep op de gemeente.
Provincie:
Tag(s):