vrijdag, 24. september 2010 - 20:02 Update: 08-07-2014 0:28

Eenzame mensen doen vaker contacten op via internet

Diemen

Uit het vandaag publiek gemaakte onderzoek van TNS NIPO, uitgevoerd in opdracht van Coalitie Erbij, komt naar voren dat eenzame mensen vaker contact op doen met andere mensen via internet dan niet eenzamen. Ook stelt de meerderheid dat men door digitale communicatie vaker afspreekt met familie, vrienden of kennissen.

Eenzamen hebben daarentegen minder persoonlijk of telefonisch contact. De meerderheid van de Nederlanders (eenzamen en niet-eenzamen) is van mening dat men door internet meer contacten heeft met familie, vrienden en kennissen.

Dit onderzoek, gehouden onder een representatieve steekproef van 1073 mensen werd uitgevoerd in het kader van de eerste Week tegen Eenzaamheid.

De Week tegen Eenzaamheid loopt van 24 september tot en met 1 oktober. Met de Week tegen Eenzaamheid wil Coalitie Erbij het taboe rond eenzaamheid doorbreken en laten zien dat kleine initiatieven een groot verschil kunnen maken. Door het hele land zijn er activiteiten voor burgers, vrijwilligers en professionals om iets aan eenzaamheid te doen. Een overzicht van alle activiteiten vindt u op de website. Via site kunnen mensen een kaartje sturen naar iemand die eenzaam is.
Categorie:
Tag(s):