vrijdag, 29. oktober 2010 - 22:43

Eerste faunaflat van Nederland een feit

Assen

Wethouder Langius van de gemeente Assen zal woensdag de eerste Faunaflat van Nederland feestelijk openen. De Faunaflat is een 8 meter hoge gemetselde toren met daarin vestigingsmogelijkheden voor allerlei vogelsoorten, vleermuizen, amfibieën, metselbijen en muur- en dakvegetatie. De toren staat in een vijver op de overgang van stedelijk gebied naar parklandschap.

De Faunaflat is ontworpen door REIDAR architectuur in opdracht van de gemeente Assen. Het gaat hier om een experiment. Bedoeling is om de natuur een handje te helpen maar of de verwachtte dieren ook daadwerkelijk hun intrek nemen in de flat, is nog de vraag. Dat zal door monitoring duidelijk moeten worden.

Iedere zijde van de flat heeft een eigen verhaal en functie. Aan de noord- en oostzijde komen ingemetselde nestkasten voor vogels. Vogels zoals de ringmus, gier- en huiszwaluw, spreeuw, koolmees, zwarte roodstaart en witte kwikstaart kunnen zich in de nestkasten in de spouwmuur vestigen. Iedere soort heeft een andere invliegopening. Aan de noordzijde is, in de metselrijke voegen ook ruimte voor muurplanten en aan de zuidzijde zitten gaatjes voor metselbijen. Via de ingangen aan de westkant kunnen vleermuizen via een spouwmuur naar binnen en er de zomer doorbrengen en in de winter overwinteren. In de koele en zeer vochtige betonnen kern kunnen amfibieën en vleermuizen overwinteren. Het dak heeft een vegetatie van sedum.

Als het experiment aanslaat en diverse dieren en planten de flat gaan bewonen, bestaat de mogelijkheid om op meerdere plaatsen in Assen een faunaflat te bouwen.
Provincie:
Tag(s):