vrijdag, 23. juli 2010 - 16:52

Eeste wandel door boerenland gereed

Drimmelen

Vanaf dinsdag 27 juli kunnen wandelaars genieten van een ommetje over boerenland. De familie in ’t Groen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die provincie en gemeente bieden om recreatie in het agrarisch cultuurlandschap te stimuleren.

De familie in ’t Groen, met gronden aan de ecologische verbindingszone Spoorzone, heeft deze stap graag gemaakt. Samen met de veldmedewerker Arjen Stoop van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer is een plan gemaakt voor de aanleg van bloemrijke randen, akkerranden en een wandelpad over boerenland.

Doel van het project Agrarisch Landschapsbeheer is het behoud, het beheer en de ontwikkeling van kleine landschapselementen in het agrarische cultuurlandschap. Hierbij kan het gaan om een beloning voor het bijvoorbeeld beheer van een mooie rij oude knotwilgen zodat deze landschapselementen behouden blijven voor de toekomst. Ook kan het gericht zijn op een beloning voor de aanleg van nieuwe streekeigen landschapselementen om het landschap verder te verfraaien en de biodiversiteit te vergroten.
Provincie:
Tag(s):