dinsdag, 5. oktober 2010 - 19:02

Eis: een jaar cel en PIJ-maatregel voor moord op Dirk Post

Lelystad

De officier van justitie heeft vandaag in Lelystad in de strafzaak tegen de 16-jarige hoofdverdachte in de zaak Dirk Post een jaar jeugddetentie en de maatregel tot opname in een penitentiaire inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel) geëist. De officier acht moord bewezen.

Uit het uitgebreide politieonderzoek is gebleken dat Dirk Post op 17 november 2009 in het Urkerbos om het leven is gebracht door een groot aantal messteken in het bovenlichaam. Uit de verklaringen van de medeverdachten en vele getuigen blijkt de betrokkenheid van de hoofdverdachte bij de levensberoving van het slachtoffer. Zijn betrokkenheid wordt bevestigd door uitkomsten van het technische onderzoek, dat is uitgevoerd door de afdeling forensische opsporing van de politie Flevoland en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
Bovendien heeft de verdachte onlangs bij de politie bekend dat hij Dirk Post met een groot aantal messteken om het leven heeft gebracht. Vandaag heeft hij tijdens de zitting zijn verklaring voor de rechtbank herhaald.

De officier van justitie meent dat de hoofdverdachte op basis van de uitkomsten van het onderzoek Dirk Post met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht. Over het motief van verdachte kan echter geen eensluidende conclusie worden getrokken.

Tijdens de besloten zitting heeft de officier van justitie, gelet op de leeftijd van verdachte toen hij de moord pleegde (15 jaar), de maximale straf van 12 maanden jeugddetentie geëist. Een lagere straf zou, gezien de gruwelijkheid en de enorme impact van het misdrijf, niet passend en maatschappelijk onverantwoord zijn.

Gelet op de bevindingen over de persoonlijkheid van verdachte en de aard van het delict, is een PIJ-maatregel (‘jeugd-tbs’) voor de duur van maximaal 6 jaar onderdeel van de eis. Deze is langer dan de gebruikelijke duur van 4 jaar, omdat de officier van justitie de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar acht. Van volledige ontoerekeningsvatbaarheid is naar zijn mening geen sprake, zodat hij naast de PIJ-maatregel ook een jeugddetentie kan vorderen.
Provincie:
Tag(s):