maandag, 20. december 2010 - 16:01

Emmen gaat over op strooien van combinatie zout en zand

Emmen

De gemeente Emmen gaat maandag om 16.00 uur over op het strooien van de beperkte strooiroute met een combinatie van zout en zand. Dit is het gevolg van een beperkte levering van het zout door de verwachte landelijke zoutschaarste. Om te voorkomen dat het zout opraakt, wordt nu preventief overgegaan op een mengsel van zout en zand.

De beperkte strooiroute voor de wegen en fietspaden blijft van kracht. Deze aanpassing van het strooibeleid betekent dat enkel de ontsluitingsroutes vanuit Emmen naar de buitendorpen en vice versa gestrooid worden om deze zo goed als mogelijk schoon, veilig en begaanbaar te houden. De aangrenzende fietspaden worden waar mogelijk ook gestrooid. Het uitgangspunt is dat elk dorp tenminste langs één weg goed bereikbaar moet zijn. Hierbij is gekeken naar wegen die aansluiten op provinciale of rijkswegen, zodat een zo optimaal
mogelijke verbinding tot stand kan komen. De overige wegen en fietspaden worden niet meer gestrooid. Wel worden deze wegen en fietspaden zoveel mogelijk sneeuwvrij gehouden door te borstelen en sneeuw te schuiven.

Hoe lang het aangepaste strooibeleid van kracht zal zijn en hoe lang er gestrooid wordt met het mengsel van zout en zand, hangt af van de weersomstandigheden en wanneer er weer voldoende zout geleverd wordt. In verband met deze wijziging raadt de gemeente iedereen aan die op welke manier dan ook de weg opgaat, extra voorzichtig te zijn en rekening te houden met eventuele gladheid.
Provincie:
Tag(s):