vrijdag, 20. augustus 2010 - 14:05

Eurlings stelt 250 miljoen euro beschikbaar voor kustversterking

Om de veiligheid van Nederland voor de toekomst te garanderen is versterking van de Hondsbossche en Pettemer zeewering en de Kop van Noord-Holland noodzaak. Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) is bereid 250 miljoen euro beschikbaar te stellen voor versterking van deze twee nog resterende zwakke schakels in de Nederlandse kust, zo maakte hij vrijdag bekend.

Een versterking met zand lijkt het meest voor de hand liggend. Die robuuste en duurzame oplossing past in het huidig kustbeleid. “Door steeds weer te investeren in versterking van onze kust, kunnen wij en onze kinderen er zeker van zijn dat we in ons mooie deltaland veilig kunnen blijven wonen en werken”, aldus minister Eurlings.

De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben met voortvarendheid verschillende mogelijkheden voor versterking uitgewerkt. Ook bewoners van het gebied achter de zeeweringen zijn intensief betrokken bij het maken van de plannen. Daarbij ging het naast bescherming tegen de zee ook om de leefbaarheid van de omgeving. Een kustversterking met zand kan rekenen op veel steun omdat daardoor een mooi strand kan ontstaan met nieuwe mogelijkheden voor natuur, recreatie en watersport.

Deskundigen op het gebied van kustveiligheid bevestigen dat zand opspuiten ook voor de lange termijn voordelen biedt.

Volgens Deltacommissaris Wim Kuijken past het goed in het Deltaprogramma. “De keus voor deze ‘zandige’ oplossing past in de huidige duurzame en flexibele Nederlandse aanpak: verhoging van de veiligheid slim combineren met het versterken van de leefomgeving”, aldus Kuijken.

De minister heeft de provincie Noord-Holland uitgenodigd om op basis van het voorliggende voorstel een soberder plan uit te werken met behoud van de soliditeit. Daarbij kunnen de kennis van Rijkswaterstaat van kustonderhoud, de zandmarkt en innovatieve marktbenaderingen voluit worden benut. De rijksbijdrage van 250 miljoen euro is bedoeld voor zowel de uitvoering van de kustversterking als het kustlijnonderhoud voor de twee zwakke schakels in Noord-Holland gedurende de komende twee decennia
Provincie:
Tag(s):