donderdag, 25. november 2010 - 10:03

Europees Arrestatiebevel tegen Haarlemse oorlogsmisdadiger

Zwolle

Het Team Executie Strafvonnissen (TES) heeft, na overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een Europees Arrestatiebevel (EAB) uitgevaardigd tegen Klaas Carel Faber.

Deze voor oorlogsmisdaden veroordeelde 88-jarige Haarlemmer verblijft volgens de laatste informatie in Duitsland. Doel van het Europees Arrestatiebevel is de start van een overleveringsprocedure.

Faber is in 1947 door het Bijzondere Gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot de doodstraf voor moord en het opzettelijk in tijd van oorlog de vijand hulp bieden. Door de Bijzondere Raad van Cassatie is deze straf omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Faber is in 1952 uit de gevangenis van Breda ontsnapt en naar Duitsland gevlucht.

In deze zaak zijn eerder aan Duitsland verzoeken tot uitlevering en overname van de tenuitvoerlegging van de staf gedaan. Ook is in Duitsland een herzieningsprocedure doorlopen. Deze procedures hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.

De overleveringsprocedure op grond van een Europees Arrestatiebevel is nog niet eerder gevoerd. Er kan geen voorspelling worden gedaan over de kans van slagen. Wel moet in ogenschouw genomen worden dat de omstandigheden niet gewijzigd zijn ten opzichte van eerdere verzoeken/procedures. Over het verloop van de procedure en de termijn die de procedure in beslag neemt, kunnen geen uitspraken worden gedaan.

Sicherheitsdienst
Samen met zijn broer Pieter Johan Faber werd hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noord-Nederland berucht vanwege hun werk voor de Sicherheitsdienst, die zijn noordelijk hoofdkwartier had in het Scholtenhuis aan de Grote Markt in Groningen.

Na zijn ontsnapping uit de gevangenis werkte Herr Faber bij Audi in Ingolstadt. Hij zat daar op kantoor.
Provincie:
Tag(s):