woensdag, 13. oktober 2010 - 20:58

Europese subsidies goed voor 15.300 extra banen in Flevoland

Lelystad

Flevoland heeft veel te danken aan Europese subsidies. 'Met de 132 miljoen euro die de provincie heeft ontvangen, zijn 15.300 extra banen gerealiseerd', meldt de provincie woensdag.

Het aantal bedrijven is met 5.500 vestigingen toegenomen. Dat blijkt uit cijfers over de effecten van Brusselse bijdragen in de periode 2000 tot medio 2009, waarmee investeringen zijn gedaan. De cijfers horen bij de slotdocumenten, die onlangs naar Brussel zijn gezonden.

Gedeputeerde Andries Greiner is zeer positief over de steun vanuit Europa, die als een katalysator heeft gewerkt. “Met de bijdrage van 132 miljoen euro die we in de periode 2000 tot medio 2009 van de Europese Unie mochten ontvangen, hebben we uiteindelijk een totale investering in de provincie voor elkaar gekregen van 681 miljoen euro. Want in overeenstemming met de eis van de Europese Unie hebben ook wijzelf en andere overheden, plus private partijen in aanvulling op die Europese subsidie geld gestoken in allerlei projecten. In totaal spreken we van 427 goedgekeurde projecten.”

Naar een evenwichtig Flevoland
Deze Europese subsidies vormen het zogeheten Enkelvoudig Programmerings Document (EPD) met de titel ‘Naar een evenwichtig Flevoland’. Dit was gericht op het verkrijgen van een goede balans tussen sociaaleconomische ontwikkeling, wonen en voorzieningen binnen de provincie Flevoland.

De subsidies zijn geïnvesteerd in het landelijk en stedelijk gebied, in de productiestructuur, in werkgelegenheid en sociale cohesie. Enkele voorbeelden zijn het Almeerse leerwerkbedrijf in de horeca tante Truus voor verstandelijk gehandicapten, Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad, het Expertisecentrum Landbouw en Zorg in Dronten en het Geomaticapark in Marknesse.

Het EPD-geld uit Brussel was voorts goed voor de aanleg van 253 hectare nieuwe bedrijventerreinen, 1.335 bedrijfsadviestrajecten in het Midden- en Kleinbedrijf, 8.900 deelnemers aan scholingstrajecten voor werklozen en ruim 883.000 extra bezoekers aan toeristische attracties.

Onder gemiddelde
Subsidies vanuit Brussel dateren al van 1994. Toen werd de regio Flevoland door de Europese Commissie aangewezen als Doelstelling 1-gebied. Dat zijn gebieden waarin minder dan driekwart van het Europese gemiddelde (van het zogeheten Bruto Regionaal Product BRP) werd verdiend.

Een groot deel van de Flevolandse beroepsbevolking verdiende toen — en nu ook nog — hun boterham op het ‘oude land’. Het BRP wordt verdiend waar het werk is en dat was niet in Flevoland. In de eerste Brusselse subsidieperiode (1994-1999) ontving Flevoland 350 miljoen gulden, waardoor bij elkaar 1,2 miljard gulden werd geïnvesteerd (Europa, Rijk, Flevoland en private partijen samen), wat goed was voor 25.000 extra banen en 23.000 scholingstrajecten.

Als vervolg op het EPD voor Flevoland keert Brussel vanaf 2007 maximaal voor 330 miljoen euro subsidies uit aan de vier Randstadprovincies - waaronder 34 miljoen voor Flevoland - en de vier grote steden.
Provincie:
Tag(s):