maandag, 26. juli 2010 - 9:58 Update: 08-07-2014 1:03

EVO wil snel meer concurrentie op het spoor

Den Haag

Verladersorganisatie EVO maakt zich grote zorgen over het tergend langzame tempo waarmee EU-lidstaten marktwerking op het spoor invoeren, het zogeheten eerste spoorpakket.

Gevolg is dat de Europese handel en industrie uit onvoldoende aanbieders kunnen kiezen voor het vervoer van hun goederen per spoor. De Europese Commissie had aangekondigd in te grijpen en 13 lidstaten naar het Europese Hof van Justitie te verwijzen. Hiernaast zou transportcommissaris Kallas verdergaande eisen stellen op het gebied van het vrijgeven van de spoormarkt. Kallas heeft dit laatste echter zonder verdere uitleg tot medio september uitgesteld. Onacceptabel, volgens EVO.

Het eerste spoorpakket dwingt lidstaten de markt te openen voor buitenlandse concurrenten, de beheerder van het spoor een meer zelfstandige rol te geven en de spoorcapaciteit op een eerlijke manier te verdelen. Duitsland, België en Frankrijk zijn 3 van de 21 lidstaten die achterlopen bij de implementatie van de richtlijn. Landen willen hiermee de staatspoorwegmaatschappij beschermen tegen efficiëntere en servicegerichte commerciële dienstverleners. Hoewel het Europees Parlement heeft aangeven dat de maat vol is, schuift de Europese Commissie nu doodleuk de herziening van het eerste spoorpakket door tot medio september.

Meer concurrentie op het spoor ziet EVO als de sleutel tot een betere dienstverlening. Hierdoor kan het spoor pas echt een serieus alternatief worden voor het overbelaste wegennet en kan de toekomstige groei van het goederenvervoer worden opgevangen. Bovendien levert dit een positieve bijdrage aan het verminderen van CO2-uitstoot.

De Europese Commissie moet nu handelen en verdergaande eisen stellen. De markt kan niet wachten op een jarenlange procedure bij het Europese Hof van Justitie.
Categorie:
Tag(s):