maandag, 3. mei 2010 - 21:32

Excuses voor rol tijdens de Tweede Wereldoorlog

Westerbork

Op 28 april 2010 was er de officiële herdenking bij het Verzetsgraf kamp Westerbork ter herinnering aan de 58 verzetsstrijders en 4 Joodse kampgevangenen die bij het crematorium van kamp Westerbork in 1943 en 1944 zijn gefusilleerd en/of aldaar zijn verast, alsook de verzetsmensen die via kamp Westerbork naar de concentratie- en vernietigingkampen zijn weggevoerd.

De luitenant-generaal mr. Dick van Putten, Commandant van de Koninklijke Marechaussee, heeft tijdens deze bijeenkomst een overdenking uitgesproken waaruit hierbij een korte samenvatting.

“Dat ik hier mag staan als Commandant van de Koninklijke Marechaussee vind ik heel bijzonder. Marechaussees waren namelijk tot 1944 met leden van de Duitse SS, belast met de bewaking van dit kamp en de begeleiding van de gevangenen, ook naar de trein. Ik besef dat deze marechaussees onder een fout regime, op een verkeerde plaats, in een verkeerde tijd, volstrekt verkeerde taken uitvoerden. Deze inzet ten dienste van de bezetter had nooit mogen gebeuren. Ik betreur dit zeer.

De Duitsers hadden echter in de oorlog de Marechaussee het predicaat “Koninklijk” ontnomen. De Marechaussee, anders samengesteld dan voor en na de oorlog, stond toen onder Duits gezag, en deed helaas geen “koninklijk” werk. Overigens probeerden vele marechaussees binnen de beperkte ruimte, die zij van de Duitse bezetters kregen of namen, gevangenen goed te bejegenen en te helpen.

De Koninklijke Marechaussee van nu trekt lessen uit het verleden. Wij lijden mee met overlevenden en treuren mee met de nabestaanden. Zij verdienen onze aandacht, medeleven, respect en waardering.
Voor ons betekent deze herdenking tevens een Koninklijke opdracht: dit nooit meer! Onze Wapenspreuk “zonder vrees en zonder blaam” willen we elke dag opnieuw waarmaken.”
Provincie:
Tag(s):