donderdag, 25. februari 2010 - 20:31

Extra geld nodig voor stimulering woningbouw Overijssel

Zwolle

Voor 1200 woningen in 20 gemeenten in Overijssel is een rijksbijdrage voor de stimulering van de woningbouw ontvangen. ‘De gemeenten ontvangen hiervoor ook een provinciale bijdrage in het kader van de bestrijding van de crisis in de woningbouwsector in Overijssel’, meldt de provincie.

Drie miljoen extra
Omdat twee keer zoveel woningen een rijksbijdrage hebben ontvangen dan waar vooraf op was gerekend, willen Gedeputeerde Staten extra geld uittrekken. Het gaat om een bedrag van 3 miljoen euro extra.

Gedeputeerde Rietkerk: "De woningbouw wordt in deze crisis hard getroffen en dat zal nog lang nadreunen, zo is de verwachting. Omdat de woningbouw een belangrijke economische pijler voor Overijssel is, is deze stimulans hard nodig." Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om akkoord te gaan met deze extra stimulans.

In oktober 2009 hebben GS een pakket aan provinciale stimuleringsmaatregelen uitgewerkt, als antwoord op de motie Antuma/Steinmetz. Dat pakket is er op gericht om met tijdelijke en relatief kleine prikkels onnodige verdere verlamming van de woningmarkt te voorkomen. Hiervoor heeft PS een bedrag van 5,25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag werd verdeeld over het Fonds Particulieren Woningverbetering, Stimuleringsregeling Woningbouw 2e tranche en een Crisisteam.

De provinciale stimuleringsregeling woningbouw omvat een provinciale bijdrage van 5.000,- euro per woning als aanvulling op de rijksregeling. In de eerste tranche van deze regeling werden 600 woningen gehonoreerd met een bijdrage. Dit aantal was al boven verwachting. In de tweede tranche hebben maar liefst 20 gemeenten in Overijssel projecten ingediend en hebben ongeveer 1200 woningen een stimuleringsbijdrage van het rijk ontvangen.

Rietkerk: "Dit is goed nieuws voor de werkgelegenheid in de bouw in Overijssel. Iedere woning betekent immers minimaal 2 mensjaren werk." Met dit aantal is het geraamde budget ruim overtekend. GS stellen nu aan PS voor om het extra benodigde geld, 3,1 miljoen euro, te dekken uit de Algemene Dekkingsreserve. Zodra PS hebben besloten, worden de gehonoreerde projecten bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):