maandag, 28. juni 2010 - 15:21

Extra maatregelen roodlichtpassages

Den Haag

Bij 350 seinen op de belangrijkste routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, het zogenaamde Basisnet, zal extra beveiliging worden aangebracht. ‘Daarmee komt het aantal seinen dat is voorzien van ATB-Vv in totaal op ruim 1600’, meldt het ministerie van Verkeer en Waterstaat maandag.

Minister Eurlings heeft voor deze uitbreiding 18 miljoen euro uitgetrokken. Een beslissing over het aanbrengen van extra beveiliging bij nog meer seinen, stelt Eurlings uit totdat duidelijk is wat de effecten zijn van de maatregelen die tot nu toe zijn genomen.

Eurlings baseert zijn beslissingen op de adviezen van bureau Oranjewoud/Save (Save) dat op zijn verzoek onderzoek deed naar de aanpak van de problematiek rond de zogenoemde roodseinpassages of STS-passages. Aanleiding voor het onderzoek was het treinincident in Barendrecht op 24 september 2009. Save geeft in haar rapport een onafhankelijk en objectief oordeel over de STS-aanpak zoals die tot op heden is uitgevoerd.

Save vindt dat de sector met de implementatie van ATB-Vv een goede prestatie heeft geleverd. Op grond van een rekenmodel concludeert Save echter dat er nog ongeveer 650 extra seinen zouden moeten worden voorzien van ATB-Vv om de beoogde reductie van het aantal roodlichtpassages te realiseren. Save adviseert de minister om dit niet nu al te doen maar af te wachten wat de resultaten over 2010 zijn van de voorzieningen die er nu zijn.

Save vindt wel dat op routes waar veel gevaarlijke stoffen worden vervoerd nu al besloten kan worden tot installatie van ATB-Vv bij 350 seinen. Dit omdat in het model dat tot nu toe wordt gebruikt naar de mening van Save de ongevallen met gevaarlijke stoffen relatief licht worden gewogen.

Minister Eurlings gaat de spoorsector vragen hem te informeren over de mogelijkheden om een bijzonder attentiesignaal en situatie-specifieke alertering in te voeren in het zogenaamde 40 km/uur gebied. Deze zouden de machinisten gericht, betrouwbaar en eenduidig waarschuwen voor een mogelijke specifieke gevaarlijke situatie.

De minister vraagt de sector eveneens om nader te onderzoeken of het afdwingen van steviger remmen door de machinist een positief effect kan hebben op de effectiviteit van ATB-Vv.
Provincie:
Tag(s):