donderdag, 30. september 2010 - 9:07

Feitenonderzoek vuurwerkramp wordt voortgezet

Almelo

Het verkennende feitenonderzoek naar de getuigenverklaringen over de vuurwerkramp gaat door. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

Het team dat het onderzoek doet, concludeert dat er nog geen eindconclusies getrokken kunnen worden en dat er een aantal onderzoekslijnen verder onderzocht kan worden.


Sinds de start van het feitenonderzoek, mei 2010, hebben zich meer dan 50 getuigen gemeld. Uit de afgelegde getuigenverklaringen is een grote hoeveelheid informatie gekomen. De afgenomen verklaringen zijn allemaal opgenomen op band en uitgewerkt op papier. Er is voor gekozen een aantal van die verklaringen voor te leggen aan gedragsdeskundigen met de vraag ze te beoordelen.

Er is gebruik gemaakt van drie gedragswetenschappers. Twee van het Interregionaal Bureau Gedrag, een bureau dat is opgericht door de drie Gelderse politieregio’s en dat grootschalige onderzoeken ondersteunt, en een gedragswetenschapper van de Universiteit van Leiden. Na zo’n lange tijd kunnen geheugenfouten optreden of kunnen mensen simpelweg zaken vergeten. Deze wetenschappers hebben de verklaringen met hun kennis van de werking van het menselijk geheugen bekeken.

Daarnaast is er gebruik gemaakt van een nieuw systeem om tijdslijnen in beeld te brengen; Dynacap. Tien jaar geleden stond dit systeem nog niet ter beschikking van het team. Onder andere door dit systeem blijkt dat er nog een aantal zaken het onderzoeken waard is.

Het onderzoek gaat verder

Uit het eerste deel van het verkennende feitenonderzoek blijkt dat er nog een aantal onderzoekslijnen verder onderzocht kan worden. Dat gaat dus ook gebeuren, omdat het van groot belang is zo helder mogelijk te krijgen wat er op 13 mei 2000 precies gebeurd is.

Het vervolgonderzoek wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie Zwolle en de politie IJsselland. Hiervoor is gekozen om met een frisse blik de resultaten van het nadere onderzoek te beoordelen en om dit zo objectief mogelijk te doen.
Provincie:
Tag(s):