vrijdag, 26. november 2010 - 22:58

Financiële problemen voor Stichting Openbaar Onderwijs Midden Drenthe

Beilen

De Stichting Openbaar Onderwijs Midden-Drenthe heeft te kampen met forse financiële problemen. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de kwaliteit van het openbaar onderwijs in Midden-Drenthe. Helaas blijkt nu dat deze investeringen hebben geleid tot een slechte financiële situatie.

Tussentijdse managementrapportages lieten grote tekorten zien, waarvan bij het opstellen van de begroting nog geen sprake was. Voor het Bestuur van het Openbaar Onderwijs reden om direct een aantal maatregelen te treffen en de gemeente te waarschuwen.

“Wij zijn geschrokken van de problemen die ons geschetst zijn”, aldus onderwijs wethouder Emko Dolfing. “Kwalitatief hoogstaand onderwijs is voor ons een groot goed en daar hoort ook een gezonde financiële situatie bij. Wij zien dat het bestuur inmiddels een aantal maatregelen genomen heeft, en wij hebben een accountant opdracht gegeven om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de ontstane problemen. Wat die problemen precies zijn, hoe ze zijn ontstaan en welke oplossingen er zijn kunnen we – lopende het onderzoek - niet op ingaan. Wel kunnen we zeggen dat de geplande bouw van brede scholen in Hijken, Hoogersmilde en Bovensmilde gewoon doorgaat. De financiële positie van de Stichting staat los van beschikbare middelen voor deze nieuwbouw, want die wordt door de gemeente betaald.”

De resultaten van het accountantsonderzoek worden in de tweede helft van januari verwacht

Het Bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Midden-Drenthe heeft inmiddels de algemeen directeur geschorst. Voormalig bestuurslid Jos van Kimmenaede is aangesteld als interim directeur. Daarnaast is gekeken hoe op korte termijn de uitgaven beheerst kunnen worden door onder meer het uitstellen van geplande investeringen, invoeren van een vacaturestop en geen tijdelijke inhuur meer. Ook is het bestuur bezig om maatregelen die gepland stonden voor de langere termijn versneld in te voeren, zoals het aansturen van meer scholen door één directeur.
Provincie:
Tag(s):