dinsdag, 24. augustus 2010 - 14:37

Flevoland investeert ruim in ontwikkeling platteland

Lelystad

In de provincie Flevoland zijn 70 projecten uitgevoerd in het kader van het Leader+ Regio Randstadprogramma 2000-2006. 'In totaal is er ruim 20 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 5,1 miljoen euro aan Leader+ subsidie van de Europese Commissie', meldt de provincie.

Gedeputeerde Anne Bliek: “Dat betekent dat er met elke euro die wij van de Europese Commissie hebben ontvangen, 4 euro is geïnvesteerd in Flevoland. Medefinanciers van het programma zijn de provincie, de gemeenten, het rijk, overige overheden en private partijen. Deze investering heeft een enorme impuls gegeven aan de ontwikkeling van het platteland van Flevoland.”

Het Leader+ Regio Randstadprogramma 2000-2006, waar Flevoland onderdeel van uitmaakte, is erop gericht kleinschalige plattelandsontwikkeling te bevorderen. Deze projecten moeten vanuit de bevolking, of met steun van de locale omgeving, tot stand komen.

De provincie Flevoland, eindverantwoordelijke voor de uitvoering van dit programma, moet vóór 1 oktober 2010 het eindverslag bij de Europese Commissie hebben ingediend.

In totaal zijn er 301 projecten in de hele regio uitgevoerd. Flevoland en Noord-Holland scoren daarin het beste met het aantal uitgevoerde projecten en met de totale investeringen. Het Leadergebied in Flevoland omvat de gemeenten Noordoostpolder, Dronten, Zeewolde en het landelijk gebied van de gemeente Lelystad.

Enkele voorbeelden van Leaderprojecten die in de provincie Flevoland zijn uitgevoerd zijn:

Op d’n Akker poldernostalgie in Nagele
Multifunctioneel Centrum Espel
Shortgolf Swifterbant,
Wandelpad Biddinghuizen,
Hoeve Vredeveld in Lelystad,
Ruiter- en Menroutes Zeewolde.
Provincie:
Tag(s):