donderdag, 2. december 2010 - 22:06

Flinke toeloop van dak- en thuislozen in Emmen door kou

Emmen

De inloopvoorziening voor dak- en thuislozen aan het Bendienplein in Emmen kent de afgelopen dagen een flinke toeloop. Ca. 25 mensen per dag weten de dagvoorziening te vinden. De verwachting was dat men pas in 2011 ca. 20 mensen per dag zou opvangen. De huidige kou is een belangrijke oorzaak van deze extra toeloop. Het inloophuis voorziet duidelijk in een behoefte.

Ook de nachtopvang De Breehof in Nieuw Amsterdam vangt de afgelopen dagen ca. zeven mensen extra per nacht op. Dit is vergelijkbaar met voorgaande koude winters.

Dit betekent dat de nieuwe dagopvang, die de gemeente Emmen in oktober heeft opgezet in het kader van de Maatschappelijke Opvang, nu al - juist in deze koude periode - zijn vruchten afwerpt.

Bij lage temperaturen werken allerlei zorgorganisaties mee aan de zogenaamde winterregeling. Deze regeling houdt in dat op verschillende manieren wordt geprobeerd om dak- en thuislozen en slechtbehuisden onderdak te bieden tijdens koude perioden. Zo willen zij gezondheidsrisico's bij deze groepen voorkomen.

In het kader van de winterregeling wordt samengewerkt door de volgende organisaties: gemeenten, OGGz-netwerken, politie, het Leger des Heils en Kommarin, de GGz, VNN en maatschappelijk werk.
Provincie:
Tag(s):