maandag, 20. december 2010 - 10:31 Update: 08-07-2014 1:01

Fors vermogensverlies huishoudens

Nederlandse huishoudens hadden op 1 januari 2010 een vijfde minder vermogen dan begin 2009, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Dat komt vooral door de waardedaling van woningen en de lichte toename van de hypotheekschuld. Werknemers leverden verhoudingsgewijs meer in op hun vermogen dan zelfstandigen.

Waardedaling eigen woning, meer hypotheekschuld

Begin 2010 kwam het doorsnee-vermogen van huishoudens uit op 33 duizend euro. Een jaar eerder was dit nog 42 duizend euro. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de waardevermindering van de eigen woning in 2009. Bijna zes op de tien huishoudens hadden een eigen woning.
Op 1 januari 2010 was de waarde hiervan 237 duizend euro. Begin 2009 was dat 254 duizend euro. Daar komt bij dat de hypotheekschulden toenamen van 150 duizend euro in 2009 naar 155 duizend euro in 2010. Ook de overige schulden stegen, van 31 tot 35 duizend euro.

Vermogensverlies het grootst voor werknemers

Het vermogen van huishoudens met hoofdzakelijk inkomen uit arbeid nam in 2009 met bijna een derde af en kwam op 1 januari 2010 uit op 25 duizend euro. Ook zelfstandigen leverden in, maar naar verhouding minder. Hun vermogen liep terug tot 154 duizend euro begin 2010. Een jaar eerder was dat nog 168 duizend euro.

Onder de huishoudens met een uitkering teerden de werklozen fors in op hun vermogen, van 15 duizend euro op 1 januari 2009 naar 4 duizend euro begin 2010. Het vermogen van huishoudens met een ouderdoms- of nabestaande uitkering nam daarentegen enigszins toe.
Categorie:
Tag(s):