vrijdag, 12. november 2010 - 11:05

Fraude aan het licht gebracht bij werk door buitenlandse studenten

Den Haag

Bijna de helft van de bedrijven die zijn onderworpen aan gerichte controles op het laten werken van buitenlandse studenten, deed dit in strijd met de regels. Het ging hier om controles bij bedrijven waar fraude werd vermoed. Zij hadden voor de studenten geen vergunning aangevraagd of lieten ze meer uren werken dan hun vergunning toestaat. Het gaat met name om studenten uit Suriname en China.

Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie. Zij heeft voor ruim een miljoen euro boetes opgelegd. De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar gecontroleerd bij 187 bedrijven. Deze waren geselecteerd op basis van gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en UWV Werkbedrijf.

De IND had twijfels over de naleving van de regels door buitenlandse studenten bij deze bedrijven. De samenwerking tussen de diensten werpt haar vruchten af, aangezien de inspecteurs er 178 buitenlandse studenten aantroffen die illegaal aan het werk gezet werden. De Arbeidsinspectie heeft UWV Werkbedrijf en de IND geïnformeerd over de resultaten. Zo mogelijk trekken zij de tewerkstellingsvergunning van de werkgever of de verblijfsvergunning van de student in.

Voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en uit de EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië moeten werkgevers een vergunning aanvragen als zij hen willen laten werken. Zij mogen maximaal tien uur per week werken, óf fulltime in de maanden juni, juli en augustus. De studenten werken met name in de detailhandel en de horeca.
Provincie:
Tag(s):