dinsdag, 19. oktober 2010 - 20:00

Fries bedrijf boort naar aardwarmte in woonwijk Den Haag

De Northern Dutch Drilling Company, dat in Drachten is gevestigd, boort in een woonwijk in Den Haag naar aardwarmte. Gedeputeerde Galema is tijdens een werkbezoek onder de indruk geraakt van het project. ‘Fantastisch dat een Fries bedrijf dit kan, midden in een woonwijk.’

De provincie Fryslân onderzoekt de mogelijkheden om aardwarmte toe te passen in de glastuinbouw bij Sexbierum. Aardwarmte is een vorm van energie die wordt toegepast door warm water diep in de aarde aan te boren en na gebruik weer af te voeren naar de oorspronkelijk aardlaag. De techniek, ook wel geothermie genoemd, levert een schone vorm van energie op.

Gedeputeerde Sjoerd Galema bezocht het project op uitnodiging van NDDC-directeur Wietze Otter. Het Friese bedrijf boort enkele maanden midden in een woonwijk in Den Haag Zuidwest. Het is de bedoeling dat daar 4000 woningen worden aangesloten op de geothermie. NDDC maakt twee boringen op ruim 2 kilometer diepte. Er zijn circa 80 werknemers bij betrokken.

‘Dit biedt ook perspectief voor de provincie Fryslân. Het idee voor Sexbierum is hetzelfde,’zegt Galema. ‘Gebruik de warmte uit de aarde voor de kassen en voer het weer netjes af in een gesloten systeem. Na gebruik kan het water in de aarde weer opwarmen en pomp je het weer omhoog.’ Galema is er trots op dat het bedrijf uit Drachten het project in Den Haag uitvoert. ‘Dat doen wij Friezen toch maar even.’
Provincie:
Tag(s):