vrijdag, 20. augustus 2010 - 17:51

Fries landschap onder de hamer

Op woensdag 8 september vindt de eerste Landschapsveiling van Fryslân plaats. Op landgoed De Klinze in Aldtsjerk worden elementen van drie Friese eendenkooien geveild. Landschapsbeheer Friesland organiseert dit bijzondere evenement op de eerste seizoensbijeenkomst van De Commerciële Club Fryslân.

De aanwezige Friese ondernemers krijgen zo de kans de eendenkooien bij Aldtsjerk, Rinsumageest en Engwierum voor tien jaar te financieren. De grond blijft van de eigenaar, maar de ‘koper’ garandeert het beschermen, beheren en ontwikkelen van de unieke, veelal eeuwenoude landschapselementen.

Voormalig VROM-minister Pieter Winsemius verzorgt de aftrap als gastspreker.
Het adopteren van beheer en onderhoud van (landschaps)elementen heeft de afgelopen jaren snel aan populariteit gewonnen. Na de eerste in 2007 (Ooijpolder) volgden er diverse landschapsveilingen. Het idee komt van Tom Bade van Triple E, een kenniscentrum voor natuur en economie. Burgers of ondernemers kunnen hiermee invloed uitoefenen op het behoud of de ontwikkeling van hun omgeving. Ze kunnen zo hun verbondenheid tonen met het bijzondere landschap, waar zij werken en recreëren.

Klaas Jansma, nog vol van Skûtsjesilen 2010, verheugt zich op zijn rol als veilingmeester, terwijl Pieter Winsemius, voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de belangstellenden vooraf toespreekt over het belang van maatschappelijk ondernemen en de waarde van het landschap. Winsemius staat bekend om zijn betrokkenheid bij Fryslân. Hij heeft Friese voorouders, verblijft regelmatig in de provincie en was bestuurslid van Tresoar.

Landschapsbeheer Friesland heeft een beheer- en onderhoudsplan gemaakt voor de drie eendenkooien waarop de ondernemers kunnen bieden. Zo is vastgesteld wat het kost om bijvoorbeeld een vangpijp van een eendenkooi nieuw aan te leggen of te onderhouden.

Op deze wijze kunnen zij als het ware dit noodzakelijke herstel en onderhoud garanderen door dit voor een periode af te ‘kopen’. De boer of grondeigenaar voert de werkzaamheden uit en krijgt daarvoor via Landschapsbeheer Friesland de afgesproken vergoeding. Bijkomend voordeel voor de betrokken ondernemer is dat hij zijn investering fiscaal kan aftrekken.
Provincie:
Tag(s):