vrijdag, 27. augustus 2010 - 12:25

Friesland krijgt permanent de stoomtrein terug

Vanaf zomer 2011 rijdt de stoomtrein tussen Sneek en Stavoren. Het komende jaar wordt het spoor aangepast. Onderdeel hiervan is het aanbrengen van flankbeveiliging zodat het niet meer mogelijk is dat twee treinen op hetzelfde baanvak komen. De provincie Fryslan heeft inmiddels opdracht gegeven aan spoorbeheerder Prorail om de aanpassingen door te voeren.

Door de aanpassingen aan het spoor kan de Friese Stoomtrein Maatschappij (FStM) in de zomer van 2011 van start met een reguliere stoomtreinverbinding tussen de twee Friese steden. “De stoomtrein is een nieuwe topattractie voor de mooiste provincie van Nederland”, stelt toerisme gedeputeerde Jannewietske de Vries. “Er komen nieuwe kansen voor toerisme in dit deel van de Fryslân dat al veel extra’s te bieden heeft met het nationaal landschap en het Werelderfgoed (Woudagemaal).”

De voorzitter van de Stichting Friese Stoomtrein (FStM) Max Kooijmans is opgetogen: “Fantastisch dat de stoomtrein nu echt komt. Het was een roerig jaar en we hebben er hard voor moeten knokken maar mede dankzij inzet van provincie is de financiering nu rond”. De komst van de stoomtrein was eerder uitgesteld. Er was aanvullende financiering nodig omdat de flankbeveiliging een nieuwe eis van Prorail werd na het treinongeval in Barendrecht van september 2009. Verkeersgedeputeerde Piet Adema; “Vorig jaar werd duidelijk dat er € 1 miljoen extra nodig was voor nieuwe veiligheidseisen. Ik heb toen aangedrongen bij Pro Rail en het ministerie van VenW om dit probleem op te lossen. Het resultaat is dat het bedrag lager werd en VenW ook een bijdrage levert. Ik ben blij dat beide organisaties zo meewerken.”

De vrijwilligers van de FStM zullen tot de eerste rit in 2011 hun handen volhebben. Treinstellen moeten worden gerestaureerd, de marketing moet op orde en de honderden vrijwilligers moeten worden opgeleid.
Provincie:
Tag(s):