vrijdag, 23. april 2010 - 11:52

Fusies Breukelen/Loenen/Maarssen en Abcoude/De Ronde Venen definitief

Breukelen

De Tweede Kamer heeft op 20 april jongstleden definitief ingestemd met de fusie van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen en de fusie van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen.

Een wetsvoorstel hierover werd aangenomen met de brede steun van de fracties van SP, PvdA, D66, PvdD, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, CDA en SGP. De samenvoeging treedt in werking op 1 januari 2011

De gemeentelijke herindeling is bedoeld om de bestuurskracht van de betrokken gemeenten te versterken. De versterking van de bestuurskracht van de betrokken gemeenten is al meer dan tien jaar onderwerp van discussie. In 2006 startte de provincie een herindelingsprocedure. Dit leidde tot het voorstel om Breukelen, Abcoude, De Ronde Venen en Loenen samen te voegen. Maar daartegen bleek veel verzet te bestaan.

De Tweede Kamer gaf staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken daarop de opdracht een onderzoek in te stellen naar alternatieve varianten om de bestuurskracht te versterken. Zij kwam met het voorstel voor de samenvoeging van Breukelen, Loenen en Maarssen en de samenvoeging van Abcoude en De Ronde Venen. Dit nieuwe voorstel kon op meer steun rekenen en leidt nu uiteindelijk tot de nu door de Tweede kamer bekrachtigde herindeling van betrokken gemeenten in het gebied.
Provincie:
Tag(s):