maandag, 18. oktober 2010 - 11:36

'Gebrek aan ontruimingservaring leidt tot schijnveiligheid in de zorg'

Beverwijk

Onderzoek van de Brandwonden Stichting toont aan dat ziekenhuizen en zorgcentra wel een ontruimingsplan hebben, maar dat de helft van de instellingen dit niet oefent.

Een derde van de medewerkers meent dat zij, ondanks de aanwezigheid van een ontruimingsplan in de organisatie, bij brand niet in staat zal zijn alle patiënten en cliënten veilig het pand uit kunnen helpen. Tijdens de Nationale Brandpreventieweken confronteren de brandweer en de Brandwonden Stichting instellingen met deze schijnveiligheid. Met een bewustzijnscampagne gericht op de zorg willen zij deze organisaties stimuleren een ontruiming te oefenen om zo de risico's bij brand zo veel mogelijk te beperken.

Een recente steekproef toont aan dat slechts de helft van de ziekenhuizen (53%) en zorgcentra en/of verpleeghuizen (57%) een jaarlijkse ontruimingsoefening houdt. Dit impliceert dat de overige organisaties voor de veiligheid van hun patiënten en cliënten vertrouwen op papier. Het is echter van cruciaal belang dat vaardigheden, die leiden tot veilig ontruimen, geoefend worden. Patiënten en cliënten zijn bij brand immers volledig afhankelijk van de praktijkervaring van zorgmedewerkers.

'Zorginstellingen denken vaak hun zaken op orde te hebben, want 'ze hebben toch een ontruimingsplan'. Maar daarmee creëer je nog geen veiligheid, enkel schijnveiligheid.' aldus René Hagen, voorzitter van de Brandpreventieweken en Lector Brandpreventie. 'Als zorgverleners niet weten hoe ze adequaat moeten handelen als er brand uitbreekt zijn de gevolgen voor patiënten en cliënten bij brand niet te overzien. Alleen al deze maand is er in zes zorginstellingen een brand uitgebroken; het is geen 'ver van je bed-show' maar realiteit. Met deze campagne proberen we elke organisatie te wijzen op haar verantwoordelijkheid om niet-zelfredzamen te helpen vluchten', zegt René Hagen.

Landelijke actie voor veiligheid in de zorg
De brandweer roept ziekenhuizen en zorgcentra op om hun ontruiming te oefenen. Gedurende de maand oktober staan er in het gehele land, geplande en ongeplande ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen op het programma. Half september hebben Raden van Bestuur een schrijven vanuit de Brandpreventieweken ontvangen, waarbij gewezen is op de noodzaak van het oefenen van een ontruiming.
Provincie:
Tag(s):