woensdag, 1. december 2010 - 22:34

Gebruik van twee luchthavens in Drenthe tijdelijk gedoogd

Regio

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten het gebruik van de luchthavens in Emmer-Compascuum en Nieuw-Amsterdam onder voorwaarden tijdelijk te gedogen.

Tot 1 november 2010 was het stijgen en landen op beide luchthavens toegestaan op grond van een beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Per 1 november 2009 zijn de bevoegdheden voor burgerluchthavens van regionale betekenis echter overgegaan naar het
provinciaal bestuur. In dat verband hebben Provinciale Staten op 10 november 2010 de Luchtvaartverordening Drenthe vastgesteld. Daarmee zijn ook twee luchthavenbesluiten vastgesteld, op grond waarvan op beide luchthavens mag worden opgestegen of geland met een luchtvaartuig. Deze besluiten treden echter pas in werking, nadat de minister van Verkeer en Waterstaat een verklaring van veilig gebruik heeft ondertekend.

Naar verwachting treden de luchthavenbesluiten pas over twee á drie maanden in werking. Dit zou betekenen dat in de overgangsperiode tot de nieuwe regeling geen luchtverkeer van- en naar de luchthavens in Emmer-Compascuum en Nieuw-Amsterdam zou zijn toegestaan. Daarom hebben GS besloten het gebruik van beide luchthavens onder voorwaarden te
gedogen tot het moment waarop de luchthavenregeling in werking treedt of tot 1 februari 2011. Op beide luchthavens mogen tot die tijd 26 bewegingen (13 starts en 13 landingen) worden gemaakt.
Provincie:
Tag(s):