vrijdag, 23. juli 2010 - 16:50

Geen aanpassingen brandveiligheid voor veestallen

Den Bosch

De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag de overheidsrichtlijnen voor brandveiligheid in veestallen naar de prullenbak verwezen. Door een maas in de wet tussen Bouwbesluit en Woningwet, bestaat er geen brandregelgeving voor dieren.

Door het besluit van de rechter worden volgens Wakker Dier stallen met varkens, kippen en koeien weer evenveel beschermd tegen brand als levenloze industrie, bijvoorbeeld opslag van rollen wc-papier.

Wakker Dier spande de rechtszaak aan, omdat gemeenten massaal bouwvergunningen voor veestallen verlenen die in strijd zijn met de Woningwet en de VROM-richtlijn ‘beheersbaarheid van brand’ uit 2007. Wakker Dier is diep teleurgesteld en beraadt zich op een hoger beroep. Dit jaar zijn al meer dan 117.000 kippen, varkens en koeien levend verbrand.
Provincie:
Tag(s):