woensdag, 13. oktober 2010 - 20:52

Geen alcohol onder de 16 jaar, Makluk Zat!

Tynaarlo

Comazuipen, hersenschade en alcoholverslaving? De 12 Drentse gemeenten en andere belangrijke samenwerkingspartners willen deze situaties onder jongeren terugdringen. Daarom is gisteren, dinsdag 12 oktober, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om dit streven te realiseren. Naast de ondertekening presenteerden de samenwerkingspartners het plan van aanpak onder het motto: “geen alcohol onder de 16 jaar, Makluk Zat!”.

Met het actieprogramma ‘Makluk Zat!’ willen de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) met enkele belangrijke samenwerkingspartners alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar tegengaan. De norm ‘onder de 16 geen alcohol’ moet algemeen goed worden bij de vele betrokken doelgroepen. Voor de uitvoering van dit plan richten de samenwerkingspartners voor de periode april 2010 tot april 2011 een project in.

In 2008 heeft het bestuur van de VDG de ‘overleggroep alcoholbeleid’ gevormd en hen de opdracht gegeven duidelijk te maken wat te doen tegen schadelijk alcoholgebruik onder jongeren. Om gezamenlijk grote resultaten te bereiken is een actieplan opgesteld met drie pijlers: vroegsignalering, regelgeving en handhaving en communicatie. Aanleiding voor het verstrekken van deze opdracht is toenemende problematiek en de verwachting dat de benodigde aanpak gemeentegrenzen overstijgt. Daarbij komt dat met vaststelling van de nieuwe Drank- en Horecawet het toezicht van de Voedsel en Waren Autoriteit wordt overgeheveld naar de gemeente. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het project met € 150.000,-.

Veel Drentse gemeenten bevinden zich in de fase van planvorming en/of hebben al verschillende acties in gang gezet. Het is de bedoeling alle goede lokale initiatieven te ondersteunen, als zijnde een samenhangend kader dat aangeeft wat minimaal nodig is om een effectieve aanpak te realiseren. Daarnaast kan elke gemeente afhankelijk van lokale problematiek zelf acties toevoegen.

Bij jongeren in Nederland is alcohol drinken op jonge leeftijd heel gewoon en bovendien drinken ze veel en vaak. Het grootste deel van de jongeren heeft al de eerste ervaringen met alcohol voordat ze op het voortgezet onderwijs zitten. Uit het Jeugdonderzoek Drenthe, dat in het najaar van 2008 door de GGD Drenthe is uitgevoerd onder jongeren van 12 tot 18 jaar blijkt dat 64% van de jongeren alcohol drinkt. Ruim een derde (36%) van alle leerlingen heeft de afgelopen 4 weken 5 of meer glazen gedronken (dit is 57% van de leerlingen die hebben aangegeven wel eens alcohol te hebben gedronken) en 76% van alle leerlingen zegt ooit dronken of aangeschoten te zijn geweest.

Gemeenten worden regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van overmatig alcoholgebruik: ongelukken, openbare dronkenschap, geweld, overlast, schooluitval, criminaliteit, huiselijk geweld, jongeren die door te veel drank bewusteloos raken, verslavingsproblemen. Minder zichtbaar is de gezondheidsschade die wordt aangericht. Hersenonderzoek laat zien dat alcoholgebruik op jonge leeftijd van invloed kan zijn op de hersenfuncties, zowel op korte als op lange termijn. Zo kan het consequenties hebben voor het leervermogen van kinderen.
Provincie:
Tag(s):