dinsdag, 13. juli 2010 - 21:16

Geen beregeningsverbod in Groot Salland

Zwolle

Groot Salland stelt vooralsnog geen beregeningsverbod in. ‘Ondanks de droogte staan de waterpeilen in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland er goed bij’, meldt het waterschap dinsdag.

Het waterschap constateert op dit moment dan ook geen problemen bij het onttrekken van oppervlaktewater. De reden dat de sloten, weteringen en kanalen in het waterschapsgebied goed op peil kunnen worden gehouden, ligt in het feit dat de belangrijke aanvoerbronnen van water, de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer, nog steeds voldoende water aanvoeren. Daarnaast heeft ook de regen van de afgelopen dagen een positieve invloed gehad op de waterpeilen.

Volgens Rijkswaterstaat blijft de Rijn, die aftakt in de IJssel, ook de komende weken voldoende water aanvoeren. Ook het IJsselmeer blijft voldoende op peil. Een maatregel die het waterschap al eerder inzette is het verhogen van het zomerpeil door het opzetten van stuwen.

Hiermee wordt een buffer gecreëerd waarmee water wordt 'vastgehouden' in het gebied. Het waterschap houdt de waterstanden en weersverwachtingen nauwlettend in de gaten.

Beweidingverbod
Om de graszoden op dijken zo goed mogelijk te beschermen, stelde het Waterschap Groot Salland vorige week vrijdag een beweidingverbod voor vee op dijken in. Die blijft tot nadere berichtgeving wel van kracht. Door de droogte wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen.

Deze grasmat dient als bekleding van de dijk en voorkomt afspoeling bij hoogwater. Ook roept het waterschap recreanten, zoals wandelaars, op de onverharde delen van dijken niet te betreden.
Provincie:
Tag(s):