vrijdag, 27. augustus 2010 - 12:20

Geen gedwongen ontslagen bij bezuinigingsronde azM

Maastricht

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de werknemersorganisaties hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuw sociaal beleidskader. Kern van dit akkoord is dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, tenzij de boventallig verklaarde medewerker aantoonbaar niet heeft meegewerkt aan het vinden van een passende functie. Het azM zal zich als werkgever maximaal inzetten om boventallig verklaarde medewerkers te begeleiden naar ander werk. Dit meldt het academisch ziekenhuis vandaag.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat er fors bezuinigd moet worden bij het academisch ziekenhuis. Daarbij is vast komen te staan dat de benodigde bezuinigingen niet gehaald kunnen worden zonder banenreductie. Ondanks enkele incidentele meevallers is er op dit moment nog steeds een structureel tekort van 11 miljoen euro. Voor het azM betekent dat concreet dat er 260 arbeidsplaatsen geschrapt moeten worden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met eventuele toekomstige bezuinigingen op de (ziekenhuis)zorg vanuit de rijksoverheid.

De looptijd van het nu bereikte principe-akkoord is onbeperkt. Wel is afgesproken dat ziekenhuis en werknemersorganisaties opnieuw om de tafel gaan zitten als de omstandigheden wijzigen.
De tekst van het principe-akkoord zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van de werknemersorganisaties.
Provincie:
Tag(s):