donderdag, 14. oktober 2010 - 14:30

Geen nieuw onderzoek 'eigen vuur' militairen

Arnhem

Het gerechtshof in Arnhem heeft het eerder genomen besluit van het Openbaar Ministerie (OM) betreffende de tragische dood van de militairen Aldert Poortema en Wesley Schol, die door 'eigen vuur' om het leven kwamen, niet herzien.

De nabestaanden van beide militairen spanden een zogenoemde artikel 12 procedure aan tegen het OM omdat zij vonden dat het feitenonderzoek niet voldoende inging op de schuldvraag.

Defensie heeft kennis genomen van de uitspraak van het gerechtshof. Het OM concludeerde destijds dat er op basis van het gehouden feitenonderzoek in 2008 geen sprake was een opzettelijke dan wel verwijtbare schending van een strafrechtelijk relevante norm of dienstvoorschrift.
Provincie:
Tag(s):