dinsdag, 12. oktober 2010 - 18:40

Geen straf bij rechtmatig gebruik van geweld voor militairen

Den Haag

Er komt een specifieke wettelijke bepaling die militairen vrijwaart van straf voor rechtmatig gebruik van geweld bij de uitoefening van hun taak.

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Van Middelkoop van Defensie. Het wetsvoorstel verduidelijkt het juridisch kader waarbinnen militairen optreden en vloeit voort uit een aanbeveling van de Commissie-Borghouts die onderzoek deed naar de structuur, de werkwijze en de procedures bij de vervolging van uitgezonden militairen.
Provincie:
Tag(s):